Loading...
Цени 2018-08-22T17:01:46+00:00

Цени на юридическите ни услуги

Нашата кантора предлага достъпна правна защита на Вашите интереси.

Възнагражденията на нашите адвокати се определят по договаряне – според естеството на случая, като не могат да бъдат по-ниски от установените в действащата нормативна уредба минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Делото ни е увенчано с успех.
Annut cœptis.