Loading...
Цени 2017-11-17T15:18:46+00:00

Нашата кантора предлага достъпна правна защита на Вашите интереси.

Възнагражденията на нашите адвокати се определят по договаряне – според естеството на случая, като не могат да бъдат по-ниски от установените в действащата нормативна уредба минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Делото ни е увенчано с успех.
Annut cœptis.