Loading...
Начало 2019-05-12T16:31:47+00:00

АДВОКАТСКА КАНТОРА „БОЗОВА, ДРАГИЕВ И ИВАНОВА“

Адвокатска кантора „Бозова, Драгиев и Иванова“ предоставя на своите клиенти цялостно правно обслужване в областта на гражданското право, в това число извършване на консултации и осъществяване на процесуално представителство по всякакви казуси, включащи семейно, вещно, търговско, облигационно, наследствено право и др.  Нашият основен приотет е индивидуалният подход и внимание към всеки отделен казус. Стремим се да предоставим на клиентите си перфектно правно обслужване, като ги запознаем с всички възможни решения на всеки възникнал правен проблем, за да изберем най-оптималния и целесъобразен вариант за постигане на техните цели. Адвокатската кантора разполага с партньорски офиси в по-големите градове на България, в това число Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и др.

Адвокатска кантора „Бозова, Драгиев и Иванова“ е специализирана в сферата на обществените поръчки.

Нашите специалисти са на разположение да окажат професионална и експертна помощ както на кандидати и участници, така и на възложители. Можете да получите пълно съдействие във връзка с всички подготвителни действия и етапи в процеса на възлагане на обществените поръчки, процедурата по обжалването им, както и съдействие при сключване на договорите и изпълнението им.

Правната материя на обществените поръчки е една от най-сложните и динамично развиващите се в съвременното право. Високата квалификация, правилното тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, са ключов фактор възлагането на обществените поръчки да се извърши при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, като в резултат да се постигне ефективно разходване на публичните средства и да се защитят интересите на възложителите и участниците в този процес.

Правната кантора притежава богат опит, който се дължи на широкия кръг от предоставени правни услуги на заинтересовани лица, кандидати, участници, възложители и изпълнители в областите строителство, услуги и доставки.

Повече информация за предоставяните от нас услуги в областта на гражданското право и в сферата на обществените поръчки и други казуси в различен правен аспект може да намерите в страницата Услуги.

ИМАТЕ ПРАВЕН ВЪПРОС? ПОПИТАЙТЕ НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ.
Попитай Експерт
Дай ми фактите и ще ти дам правото.
Da mihi factum, dabo tibi ius.