Паулина Иванова 2019-01-18T10:47:08+00:00

Адвокат Паулина Иванова

Адв. Паулина Иванова — Бозова, Драгиев и Иванова

адвокат Паулина ИвановаАдвокат Паулина Иванова придобива магистърска степен по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.

Член е на Софийска адвокатска колегия от 2016 г.

От 2011 г. работи в областта на гражданското право и изпълнителния процес. Специализирана е в областта на потребителското кредитиране, представлявала е дългогодишно финансови институции, във връзка със събиране на просрочени задължения. Осъществява комплексно правно обслужване и изготвя цялостна документация във връзка с регистрация, пререгистрация и преобразуване на търговски дружества, както и консултации по търговски сделки.

От 2016 г. до настоящия момент, осъществява процесуално представителство по дела с възложител един от най-големите обществени доставчици на електрическа енергия в България, притежаващ лиценз за дейност по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход.

След вписването си като адвокат, за кратък период от време, адвокат Иванова придобива значителен процесуален опит по граждански дела, поради което през 2017г. получава номинация в категория „Млад юрист“ на годишни награди за правосъдие „Темида – цената на истината“.

Вписана е като служебен защитник към Националното бюро по правна помощ (НБПП).

Практикува в областта на гражданското право и процес, в това число облигационно, търговско, вещно, семейно, трудово право и други, както и извънсъдебното разрешаване на спорове.

Владее английски, руски и гръцки език.

 
Контакти:
тел: 0899 65 07 44
e-mail: paulina.ivn@gmail.com

адвокат Драгиев

Адвокат Драгиев

Притежава значителен опит в производството по обжалване на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС)

адвокат Стефка Бозова

Адвокат Бозова

Адвокат Бозова е запозната в детайли с практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на ЗОП.