Паулина Иванова 2018-08-18T18:34:10+00:00

Адвокат Паулина Иванова

Адв. Паулина Иванова — Бозова и Драгиев

адвокат Паулина ИвановаАдвокат Паулина Иванова е завършила магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.

Член е на Софийска адвокатска колегия от 2016 г.

От 2011 г. работи в областта на гражданското право и изпълнителния процес. Специализирана е в областта на потребителското кредитиране, представлява финансови институции във връзка със събиране на просрочени задължения. Осъществява комплексно правно обслужване и изготвя цялостна документация във връзка с регистрация, пререгистрация и преобразуване на търговски дружества, както и консултации по търговски сделки.

От 2016 г. до настоящия момент, осъществява процесуално представителство по дела с възложител обществен доставчик на електроенергия. Вписана като служебен защитник към Националното бюро по правна помощ (НБПП).

Практикува в областта на гражданското право и процес, търговско и корпоративно право, вещно и наследствено право и извънсъдебното разрешаване на спорове.

Владее английски, руски и гръцки език.

 
Контакти:
тел: 0899 65 07 44
e-mail: paulina.ivn@gmail.com

адвокат Паулина ИвановаАдвокат Паулина Иванова е завършила магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.

Член е на Софийска адвокатска колегия от 2016 г.

От 2011 г. работи в областта на гражданското право и изпълнителния процес. Специализирана е в областта на потребителското кредитиране, представлява финансови институции във връзка със събиране на просрочени задължения. Осъществява комплексно правно обслужване и изготвя цялостна документация във връзка с регистрация, пререгистрация и преобразуване на търговски дружества, както и консултации по търговски сделки.

От 2016 г. до настоящия момент, осъществява процесуално представителство по дела с възложител обществен доставчик на електроенергия. Вписана като служебен защитник към Националното бюро по правна помощ (НБПП).

Практикува в областта на гражданското право и процес, търговско и корпоративно право, вещно и наследствено право и извънсъдебното разрешаване на спорове.

Владее английски, руски и гръцки език.

 
Контакти:
тел: 0899 65 07 44
e-mail: paulina.ivn@gmail.com

адвокат Драгиев

Адвокат Драгиев

Притежава значителен опит в производството по обжалване на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС)

адвокат Стефка Бозова

Адвокат Бозова

Адвокат Бозова е запозната в детайли с практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на ЗОП.