адвокат Иванова 2020-01-30T11:48:15+00:00

Адвокат Паулина Иванова

Адв. Паулина Иванова — Бозова, Драгиев и Иванова

Адвокат Иванова придобива магистърска степен по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член е на Софийска адвокатска колегия.

Работи в областта на гражданското право и изпълнителния процес. Специализирана е в областта на потребителското кредитиране, представлявала е дългогодишно финансови институции, във връзка със събиране на просрочени задължения. Осъществява комплексно правно обслужване и изготвя цялостна документация във връзка с регистрация, пререгистрация и преобразуване на търговски дружества, както и консултации по търговски сделки. След вписването си като адвокат, за кратък период от време адвокат Иванова придобива значителен процесуален опит, поради което през 2017г. е номинирана в категория „Млад юрист“ на Годишни награди за правосъдие „Темида – цената на истината“.

Практикува в областта на гражданското право и процес, в това число облигационно, търговско, вещно, семейно, трудово право и други, както и извънсъдебното разрешаване на спорове. Към момента осъществява процесуално представителство по дела на един от най-големите енергийни снабдители в България, притежаващ лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и осъществащ дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход.

Адвокат Иванова е вписана като служебен защитник в Национално бюро по правна помощ (НБПП).

Владее английски, руски и гръцки език.

 

Адвокат Драгиев

Притежава значителен опит в производството по обжалване на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС)

Адвокат Бозова

Адвокат Бозова е запозната в детайли с практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на ЗОП.